• Profesjonalna gama środków myjących i dezynfekcyjnych do utrzymania higieny w przemyśle spożywczym: preparaty do mycia w systemach CIP, preparaty do mycia powierzchni zewnętrznych, środki dezynfekcyjne o szerokim spectrum działania.

 • Wdrożenie skutecznych procedur mycia. Unikalną procedurę mycia pasteryzatorów, która gwarantuje skuteczność bez konieczności ich demontażu.

 • Audyty BioCHECK – metoda luminescencyjna pozwalająca na wizualną identyfikację zanieczyszczeń organicznych (w tym mikrobiologicznych) na wszelkich powierzchniach produkcyjnych. To rewolucyjne podejście w wykrywaniu zagrożeń mikrobiologicznych stosowane do tej pory tylko w kryminalistyce.

 • BioFILM FINDER – pogram pozwalający na wykrywanie biofilmów.

 • BioFILM PROTECT PROGRAM – program usuwania biofilmów bakteryjnych oraz zapobiegający ich tworzeniu w przyszłości.

 • Opracowanie kompletnej dokumentacji mycia i dezynfekcji, tj. przygotowanie planu higieny zakładu, księgi mycia i stanowiskowych procedur mycia oraz dodatkowych dokumentów zgodnych z wymogami HACCP.

 • Dostarczenie wymaganych dokumentów tj. instrukcji bezpieczeństwa, instrukcji postępowania ze środkami chemicznymi (karty charakterystyki), opisów preparatów chemicznych, itp.

 • Nadzór  technologiczny w zakresie mycia i dezynfekcji: cykliczne szkolenia pracowników objęte harmonogramem, weryfikację skuteczności mycia, aktualizacja dokumentacji  dot. mycia i dezynfekcji, ścisła współpraca z Działem Zapewnienia Jakości oraz służbami odpowiedzialnymi za skuteczność procesów mycia i dezynfekcji itp.

 • Monitoring zużycia środków chemicznych.

 • System regularnego raportowania po każdej wizycie technologicznej i serwisowej.

 • Specjalistyczne doradztwo dotyczące technologii mycia i dezynfekcji.

 • Ciągłą optymalizację procesów mycia i dezynfekcji.

 • Przedstawianie najnowszych rozwiązań technicznych, jak i chemicznych mogących podnieść standard higieniczno-sanitarny w Państwa firmie.

 • Natychmiastowe podjęcie działań w każdej newralgicznej sytuacji związanej z oferowaną technologią mycia i dezynfekcji.